ITEM METADATA RECORD
Title: Dementie en palliatieve zorg
Authors: Decamps, S ×
Hendrickx, E
Herreman, C
Huyghe, L
Mertens, L
Van Reepingen, K
De Lepeleire, Jan #
Issue Date: Feb-2012
Series Title: Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie vol:43 issue:1 pages:50-51
Conference: Wintermeeting BVGG location:Oostende date:2-3 maart 2012
Abstract: Doel: We proberen een antwoord te zoeken op de vraag vanaf wanneer een patiënt met dementie als
palliatief te beschouwen is. Verder brengen we ook de elementen van palliatieve zorg bij patiënten met
dementie in kaart.
Methodologie: Pubmed-search met als MeSH-termen “dementia” en “palliative care”. We stelden de
limits in op artikels van de laatste 10 jaar.
Resultaten: We weerhielden 73 artikels; 2 extra artikels werden aangereikt door een expert. Deze
artikels werden door de verschillende onderzoekers gelezen. Om onze onderzoekresultaten op een
gestructureerde manier weer te geven, creëerden we 10 subtitels: algemene bevindingen, pijn- en
symptoomcontrole, medicatiegebruik, aanpak in acute situaties, parenterale voeding, inschatten van
prognose, vroegtijdige zorgplanning, plaats van overlijden, belasting voor mantelzorgers en opleiding van
zorgverleners.
Conclusie: De laatste jaren ontstond er steeds meer interesse voor palliatieve zorg bij patiënten met
dementie. Er bestaan echter weinig gegevens over dit onderwerp. Dementie als chronische pathologie vergt
een aangepaste zorg. Vroegtijdige zorgplanning wordt best gestart op het moment dat de diagnose gesteld
wordt. Goede educatie van alle zorgverleners is belangrijk, net zoals communicatie tussen alle partijen. De
grote moeilijkheid in heel deze discussie blijft het vinden van een antwoord op de vraag vanaf wanneer
palliatieve zorg bij patiënten met dementie moet gestart worden.
ISSN: 0167-9228
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.