ITEM METADATA RECORD
Title: De invloed van de belangstelling en de specifieke begaafdheid op de studiekeuze in het secundair onderwijs
Authors: Deprez, Ellen ×
Van Damme, Jan
Pinxten, Maarten #
Issue Date: 2012
Publisher: Die Keure
Series Title: Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid vol:3 pages:236-245
Abstract: Studiekeuze, toetsprestaties en algemene intelligentie worden in het Vlaamse onderwijssysteem vaak in één adem genoemd. We gaan er gewoonlijk echter van uit dat een goede studiekeuze er één is op basis van de specifieke begaafdheid en belangstelling van de leerlingen. We trachten in dit onderzoek een antwoord te formuleren op de onderzoeksvraag “in welke mate spelen belangstelling en specifieke begaafdheid een rol in de studiekeuze in het secundair onderwijs?”. We gebruikten hiervoor de gegevens van de LOSO-databank. In totaal gaat het om 1.179 leerlingen uit 43 verschillende scholen en uit zes verschillende studierichtingen. We kunnen concluderen dat deze studierichtingen erin slagen de ‘juiste’ leerlingen aan te trekken, d.w.z. leerlingen met een bepaalde specifieke begaafdheid en interesse.
Daarnaast blijken ook de algemene intelligentie, de toetsprestaties, de socio-economische status en het geslacht van de leerlingen bepalende factoren in de studiekeuze.
ISSN: 0778-0443
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Educational Effectiveness and Evaluation
Education and Training
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Deprez_et_al_TORB (2012).pdfMain Article Published 708KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.