ITEM METADATA RECORD
Title: De ziekte van Dupuytren: een lange weg naar ziektecontrole in UZ Leuven anno 2011
Authors: Degreef, Ilse ×
Tejpar, Sabine
De Smet, Luc #
Issue Date: 2011
Publisher: Nederlandstalige Medische Faculteiten in België
Series Title: Tijdschrift voor Geneeskunde vol:67 issue:12 pages:577-582
Abstract: De ziekte van Dupuytren is een aandoening met een zeer hoge prevalentie, ook in Vlaanderen. De flexiecontractuur van de vingers wordt vaak met succes chirurgisch gecorrigeerd. Nochtans zijn er patiënten die snel en soms ernstig hervallen na een chirurgische ingreep. Deze patiënten hebben een fibrosediathese. Zij kunnen op basis van klinische parameters vrij efficiënt geïdentificeerd worden. Op dit ogenblik is de segmentele fasciëctomie de beste chirurgische behandelingsvorm met een minimale belasting voor de patiënt, een snelle revalidatie en geen verhoogd risico op recidief van de contracturen. Baanbrekend onderzoek toonde aan dat deze minimaal invasieve techniek kan worden verbeterd door het implanteren van een mechanische cellulosebarrière en/of bij hoogrisicopatiënten door het toevoegen van neoadjuvante tamoxifen. De chirurg moet beseffen dat hij weliswaar de contracturen met het mes kan corrigeren, maar dat hij de ziekte op zich niet kan wegsnijden. Er moet dus gestreefd worden naar maximale efficiëntie in de heelkunde en naar ziektecontrole.
ISSN: 0371-683X
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group for Musculoskeletal Rehabilitation
Biomechanics, -implants and Tissue Engineering (-)
Translational Research in GastroIntestinal Disorders
Molecular Digestive Oncology (+)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.