ITEM METADATA RECORD
Title: Boer gaat vreemd. Onderzoek naar de tewerkstellingssituatie van allochtonen in de land- en tuinbouw
Authors: Lamberts, Miet ×
Loose, Maxime #
Issue Date: 2010
Publisher: Acco
Series Title: Over.werk. Tijdschrift van het Steunpunt WSE vol:20 issue:2 pages:61-66
Abstract: De land- en tuinbouwsector stelt heel wat werknemers van vreemde herkomst tewerk. Daarenboven hebben heel wat recente veranderingen (onder andere uit breiding van de EU, versoepelde regelgeving arbeidskaarten B voor knelpuntbe roepen, veranderingen in de asielprocedure, enzovoort) mogelijk een impact op de tewerkstelling van deze doelgroep. In eerste instantie schetsten we een cijfermatig beeld van de huidige tewerkstelling van allochtonen binnen de sector. Daarnaast wilden we een zicht krijgen op wie de allochtone werknemers zijn en waarom zij (al dan niet tijdelijk) in de Vlaamse land- en tuinbouw komen werken. Ten slotte hadden we ook oog voor de ervaringen en motieven van de werkgevers in de sector.
ISSN: 1379-7034
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group Work and Organisation
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
p61-66.pdfarticle Published 181KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.