ITEM METADATA RECORD
Title: De industrie is dood? Leve de industrie!
Authors: Ramioul, Monique ×
Roskams, Jeroen #
Issue Date: 2011
Publisher: VZW Vormingscentrum ter Munk
Series Title: De Gids op Maatschappelijk Gebied vol:102 issue:5 pages:35-41
Abstract: Het sluiten van de GM-fabriek in Antwerpen en de onzekerheid over de bestemming van de Opel-terreinen aan de Noorderlaan doen het debat over de toekomst van onze industrie opnieuw oplaaien. Sinds het begin van de wereldwijde financieel-economische crisis in 2008 zijn in ons land tienduizenden jobs in de productienijverheid verloren gegaan. Die sociale en economische rampspoed kwam bovenop een structurele evolutie van werkgelegenheidsafbouw in industriële sectoren die al van bij de oliecrisis in 1973 werd ingezet. Maar het plaatje is complexer dan dat, want de industrie creëert vandaag ook vele nieuwe jobs. Bedrijven en overheden in heel West-Europa zetten zich rond de tafel om een blauwdruk voor de toekomstige industrie uit te werken.
Welke rol kunnen vakbonden en werknemers spelen bij het uittekenen van vernieuwende industriële strategieën?
ISSN: 0378-4657
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT-p
Appears in Collections:Research Group Work and Organisation
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.