ITEM METADATA RECORD
Title: Waarom stoppen paren met fertiliteitsbehandelingen?
Authors: Van den Broeck, Uschi ×
Enzlin, Paul
Demyttenaere, Koen
D'Hooghe, Thomas #
Issue Date: 2011
Publisher: Nederlandstalige Medische Faculteiten in België
Series Title: Tijdschrift voor Geneeskunde vol:67 issue:23 pages:1121-1123
Abstract: De meeste paren met vruchtbaarheidsproblemen zijn erg gemotiveerd om zwanger te worden. In de klinische praktijk valt het op dat sommige paren het behandelingstraject blijven verder zetten - soms met een erg ongunstige prognose - terwijl andere paren verkiezen de behandeling stop te zetten - soms zelfs met een gunstige prognose. In België genieten paren die een behandeling met in-vitro-fertilisatie (ivf) starten van 6 door het RIZIV terugbetaalde ivf-pogingen, waardoor de financiële belasting sterk gereduceerd wordt. Vanuit psychologisch standpunt is nog maar weinig gekend over de redenen en psychosociale determinanten van dit beslissingsproces.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group Psychiatry
Department of Development and Regeneration - miscellaneous (+)
Sexual, Pelvic, Reproductive and Family Studies (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.