ITEM METADATA RECORD
Title: Het temmen van de Scyth
Other Titles: De vroege Nederlandse receptie van F.M. Dostoevskij
Authors: Boulogne, Pieter
Issue Date: 21-May-2011
Abstract: Deze studie werpt een licht op een onvoldoende gekende bladzijde uit de Nederlandse literatuurgeschiedenis: de ontvangst van de eigenzinnige Russische schrijver F.M. Dostojevski in de periode vanaf 1881, wanneer in de Nederlandstalige pers de eerste artikelen over hem verschijnen, tot het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog.

Conform het aangenomen polysysteemtheoretische kader wordt de internationale context onder de loep genomen. Hieruit blijkt dat Dostojevski, die bij zijn leven door het Westen genegeerd werd, in de jaren 1880 in...
lees meer/read more
Deze studie werpt een licht op een onvoldoende gekende bladzijde uit de Nederlandse literatuurgeschiedenis: de ontvangst van de eigenzinnige Russische schrijver F.M. Dostojevski in de periode vanaf 1881, wanneer in de Nederlandstalige pers de eerste artikelen over hem verschijnen, tot het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog.

Conform het aangenomen polysysteemtheoretische kader wordt de internationale context onder de loep genomen. Hieruit blijkt dat Dostojevski, die bij zijn leven door het Westen genegeerd werd, in de jaren 1880 in Duitsland en Frankrijk uitgroeide tot een modefenomeen omdat de sociale bewogenheid in sommige werken ervaren werd als een noodzakelijke correctie en aanvulling op het eigen repertoire.

Het was aan zijn Duits en Frans succes te danken dat de Russische schrijver ook ontdekt werd in het Nederlandse taalgebied. Het enthousiasme dat volgde op de publicatie van Schuld en boete was echter beperkt. De dungezaaide critici die Dostojevski populariseerden, lieten zich bij uitstek inspireren door de Franse criticus De Vogüé, die een lage dunk had van zijn compositietalent en schrijfstijl in het algemeen en van zijn rijp oeuvre in het bijzonder. Bovendien werd zijn Nederlandse receptie bemoeilijkt door gewichtige zedelijke bezwaren.

Naast de literaire kritiek en actoren, zoals uitgevers, vertalers, critici en lezers, werden ook de vertalingen in kaart gebracht. Na een genealogisch onderzoek werden in comparatief perspectief periteksten, waaronder opdracht, motto, titelpagina en voorwoord, macrostructuren en microtekstuele vertaalkeuzes geanalyseerd. De vastgestelde verschuivingen tonen aan dat de vertalers het niet schuwden om de kenmerken van Dostojevski’s proza die ervaren werden als hinderlijk aan te passen aan de eigen literaire normen.
Table of Contents: Lijst met afbeeldingen, grafieken en figuren 9
Noot over de toegankelijkheid 11
I. ALGEMENE INLEIDING 13
1. Ten geleide 15
2. Status quaestionis 16
3. Theoretisch kader 21
4. Afbakening onderzoek 33
II. INTERNATIONALE CONTEXT 39
Inleiding 41
IIa. DE DUITSE CANONISERING 43
1. De voorgeschiedenis (1845-81)45
2. Von Reinholdt of het Balticum als voorbode (1882) 51
3. Henckel en Raskolnikow (1882-84)60
4. De popularisering van Dostoevskij door Zabel (1884-85)69
5. Von Reinholdt als Duits criticus (1885-86)80
6. Naturalistische stellingname (1887-90)84
7. De hype voorbij (1891-1905)97
IIb. DE FRANSE CANONISERING 105
1. De voorgeschiedenis (1840-77)107
2. Ontluikende interesse (1874-81)110
3. Le crime et le châtiment en de eerste kritiek (1884-85)116
4. Het plan van De Vogüé (1885-86)121
5. Parijs in de greep van de russomanie (1885-87)40
6. Groeiende weerstand (1887-96)149
7. De hype voorbij (1895-1913)156
Besluit 162
III. DE NEDERLANDSE ACTOREN EN KRITIEK 169
Inleiding 171
1. De voorgeschiedenis (1789-1881)172
2. Pioniers vs. 'een Chinese muur' (1881-85)175
3. Schuld en boete: publicatie en recensies (1885-86)190
4. De directe impact van Ten Brink (1886-87)200
5. Een voorlopig hoogtepunt (1887-91)213
6. Ten prooi aan vergetelheid (1892-1903)237
7. De herontdekking (1904-07)247
8. Het voorwerp van studie (1907-10)257
9. De gebroeders Karamazow (1911-WOI)276
Besluit 288
IV. DE VERTALINGEN 297
Inleiding 299
1. Genealogie 303
2. Technische periteksten 329
3. De titelpagina 331
4. Opdracht en motto 344
5. Het voorwoord 348
6. Macrostructuur 354
7. Couleur locale 404
8. Heteroglossen en gebroken taal 443
9. Spot met minderheden en buitenlanders 463
10. Fatsoenerende ingrepen 499
Besluit 510
V.SLOTBESCHOUWING 519
VI.EPILOOG 523
BIBLIOGRAFIE 531
1. Primaire literatuur 533
2. Secundaire literatuur 536
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Slavonic and East European Studies, Leuven
Administrative and Support Services, Faculty of Arts, Leuven

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Het temmen van de Scyth. 07.02.2011.pdf Published 6202KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.