ITEM METADATA RECORD
Title: Het stedelijk warmte-eiland
Authors: Demuzere, Matthias # ×
Editors: Hoetjes, Perry
Issue Date: Mar-2012
Publisher: Universiteit Van Amsterdam, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Geografie en Planologie
Series Title: Rooilijn vol:45 issue:2 pages:120-127
Abstract: Wie 's avonds van het platteland de stad in fietst heeft het ongetwijfeld wel eens gemerkt: de temperatuur in de stad is soms opvallend hoger. Dit verschil in temperatuur verwijst naar het stedelijk warmte-eiland. Aangezien vandaag de dag meer dan vijftig procent van de wereldbevolking in een stad leeft en het mondiale klimaat steeds verder opwarmt is het de hoogste tijd dit fenomeen nader te onderzoeken. Wat is het, wat zijn de gevolgen en belangrijker, wat kunnen we eraan doen? Melbourne laat zien hoe het microklimaat deel van het stedelijke planproces kan zijn.
ISSN: 1380-2860
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Division of Geography & Tourism
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Demuzere_Rooilijn_2012.pdf Published 5684KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.