ITEM METADATA RECORD
Title: Oudervolgsysteem Taalvaardigheid evalueren binnen Ouders in (inter)Actie/ Kaap. Heruitgave met steun van BAOBAB vzw Antwerpen en het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid
Authors: Drijkoningen, Jo
Frijns, Carolien
Van Beirendonck, Annemie
Issue Date: 2011
Publisher: Centrum voor Taal en Onderwijs
Description: Met steun van BAOBAB vzw Antwerpen en het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid
URI: 
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Centre for Language and Education, Leuven

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Drijkoningen_Frijns_Vanbeirendonck_2011.pdf Published 5644KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.