ITEM METADATA RECORD
Title: Medication Review van ouderen onder polymedicatie door de apotheker: een pilootstudie
Authors: De Wulf, Isabelle
Depuydt, Charlotte
Develter, Marlies
De Waele, Lies
Leysssens, Anneleen
Pierreux, Tina
Vansteenkiste, Dafne
Vermaelen, Karen
Vermeir, Sofie
Foulon, Veerle #
Issue Date: May-2011
Conference: PRISMA Symposium location:Utrecht date:17 May 2011
Abstract: Inleiding
Een Medication review beoogt een gestructureerde analyse van het medicatiegebruik om geneesmiddelgebonden problemen en therapiefalen aan te pakken.

Doel
Het evalueren of de implementatie van een medication review in Vlaanderen haalbaar is en of de beschikbare instrumenten en ondersteuning afdoende zijn.

Methodologie
Na een review van de literatuur werd de procedure van Medication review uitgetekend. Informatiefolders en ondersteunende instrumenten werden aangemaakt. Op opleidingsavonden werden vrijwillige apothekers gevraagd elk vijf Medication Reviews uit te voeren bij 65-plussers onder polymedicatie. De uitkomst van deze Medication Reviews werd opgevraagd en geanalyseerd. Bevindingen van de deelnemende apothekers, artsen en patiënten werden bevraagd met behulp van enquêtes.

Resultaten
32 apothekers namen deel aan het project. 11 van de 32 apothekers voerden effectief een Medication Review uit; dit resulteerde in 30 Reviews. Met de START- en STOPP criteria werden in 42% respectievelijk 71% van de gevallen problemen gedetecteerd.
Deze criteria bleken handig in gebruik maar onvolledig om alle geneesmiddelgebonden problemen te detecteren. De vragenlijst voor de patiënt werd goed aanvaard, was volledig en kon snel ingevuld worden. Informatie voor arts, apotheker en patiënt bleken ruim voldoende.
Zowel artsen, apothekers als patiënten vonden een medicationrapport door de apotheker nuttig. De voornaamste redenen voor afhaken van de apothekers waren tijdsgebrek en een moeizame communicatie met de huisarts.
Conclusie
Het nut van een Medication Review wordt door apothekers, artsen en patiënten erkend. Uit het grote aantal apothekers dat in de loop van het project afhaakte, blijkt dat de implementatie ervan nog moeilijk ligt.
Publication status: accepted
KU Leuven publication type: IMa
Appears in Collections:Research Centre for Pharmaceutical Care and Pharmaco-economics (-)
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.