ITEM METADATA RECORD
Title: Neerslagstatistieken herzien - invloed van klimaatverandering versus natuurlijke klimaatschommelingen
Authors: Willems, Patrick # ×
Issue Date: 2012
Publisher: HoLaPress Communicatie
Series Title: Riolering vol:jaargang 18 issue:februari 2012 pages:11-12
Abstract: De huidige neerslagstatistieken - zoals ook opgenomen in de Vlaamse Code van Goede Praktijk voor het Ontwerp van Rioleringssystemen - dateren van 1996. In het kader van de besprekingen rond de herziening van deze Code door een werkgroep van de Vlaamse Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) rees de vraag of de neerslagstatistieken voor de huidige klimaatcondities niet geactualiseerd moeten worden rekening houdend met de klimaatevoluties die de laatste decennia zijn opgetreden. Er heerst immers het gevoel dat er de laatste jaren wel zeer veel uitzonderlijke regenbuien zijn voorgekomen.
ISSN: 1380-8613
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Hydraulics Section
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Riolering-IDF_2012.pdfpdf article Published 416KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.