ITEM METADATA RECORD
Title: Reanimatiecompetenties beoordelen met een spel
Authors: Charlier, Nathalie #
Issue Date: Jun-2010
Conference: Congres Nederlandse Reanimatieraad location:the Netherlands date:2 June 2010
Abstract: De evaluatie van motorische vaardigheden is een blijvende uitdaging voor grote groepen lerenden. Om de tijdsbelasting van trainers te verminderen zonder daarbij in te boeten op de kwaliteit van de evaluatie, werd gezocht naar een alternatief assessmentinstrument waarbij zowel kennis als vaardigheden van de reanimatie bij grote groepen kan getoetst worden. Gezien de motiverende, uitdagende en stress-verlagende effecten van een game/spel werd een op maat gemaakt spel rond (eerste hulp en) reanimatie ontwikkeld. In een experimentele opzet met een traditioneel examen als referentiepunt werd onderzocht of dit spel dienst kan doen als valide instrument voor een summatieve beoordeling. Als proefgroep werd geopteerd voor een publiek zonder medische achtergrond: in 2009 en 2010 namen respectievelijk 28 en 56 studenten van de academische lerarenopleiding aan de Katholieke Universiteit Leuven deel aan de gevalsstudie via het opleidingsonderdeel EHBO. Gedurende 4 opeenvolgende weken kregen de studenten in groepen van 15 à 20 deelnemers 4u per week training in eerste hulp en reanimatie. De evaluatie van kennis en vaardigheden vond plaats tijdens de laatste les. De studenten werden telkens in 2 groepen onderverdeeld. Beide groepen ondergingen de 2 assessmentvormen -het spel en een traditioneel examen- weliswaar in een omgekeerde volgorde: de ene groep startte met het spel, de andere met het traditioneel examen. Deze laatste bestaat uit een schriftelijke bevraging van kennis en de demonstratie van de reanimatie. Beide onderdelen worden aan de hand van een verbetersleutel en een observatiematrix beoordeeld door de medestudenten (peer-assesment) en vervolgens een expert. Bij het spel (game-based assessment) berust de evaluatie volledig op peer-assessment. Overeenkomsten tussen beide assessmentvormen zijn de leerinhoud, het type vragen (juist/fout, korte-antwoordvragen en essay vragen) en demonstratie(s), de individuele toetsing en het gebruik van checklists voor de vaardigheden-assessment. De beide evaluaties verschillen in vorm (mondeling versus schriftelijk, spel versus traditioneel examen) en de onmiddellijke beschikbaarheid van feedback. De resultaten wezen uit dat beide groepen een vergelijkende score behaalden op beide assessmentvormen, ondanks de tegengestelde volgorde. Studenten presteerden significant beter in de game-based assessment dan op het traditioneel examen, wat mogelijk wijst op positieve effecten van het spel, de aanwezigheid van feedback en de mondelinge verdediging.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IMa
Appears in Collections:Biomedical Sciences Group
Department of Pharmaceutical & Pharmacological Sciences - miscellaneous
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.