ITEM METADATA RECORD
Title: Vervolg-onderzoek op het sitecomplex langs de Molse Nete te Lommel (B). Opgravingscampagne 2011
Authors: Maes, Ben ×
Willems, Mark
Lambrechts, Brecht
Van Baelen, Ann
Vanmontfort, Bart #
Issue Date: 2011
Publisher: Leuven: Laboratorium voor prehistorie
Series Title: Notae Praehistoricae vol:31 pages:61-68
Abstract: Volgend op de opgravingscampagne van 2010 (Vanmontfort et al., 2010) werden in de periode juli-september 2011 enkele bijkomende zones van het steentijd sitecomplex Lommel Molse Nete aan een opgraving onderworpen. In twee zones met verschillende bodembewaring werd in totaal een oppervlakte van 388 m² onderzocht, waarbij zes concentraties geheel of gedeeltelijk werden opgegraven. Vier concentraties worden geassocieerd met de podsolbodem, twee andere concentraties bevonden zich in een zone waar deze podsolbodem (eenmalig) verploegd is.
ISSN: 0774-3327
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Archaeology, Leuven
Clinical Residents Dentistry
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.