ITEM METADATA RECORD
Title: Actualiteit: 1. De dienstenrichtlijn opnieuw ... opnieuw; 2. Archiefdecreet in werking getreden; 3. Decreet van 16 juli 2010 houdende aanpassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 en van het decreet van 10 maart 2006 houdende decretale aanpassingen inzake ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed als gevolg van het bestuurlijk beleid; 4. Omzendbrief bij de Wet op de gemeenschapswachten gepubliceerd
Authors: Schram, Frankie # ×
Issue Date: 2010
Publisher: Uitgeverij Vanden Broele
Series Title: Burger, Bestuur & Beleid vol:6 issue:3 pages:298-314
ISSN: 1379-5732
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Public Governance Institute
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.