ITEM METADATA RECORD
Title: Rapporten en studies: 1. Rapporten van het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen; 2. Rapporten van het Instituut voor de Overheid K.U.Leuven; 3. Rapporten van het Rekenhof; 4. Rapporten van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Authors: Schram, Frankie
Issue Date: 2010
Publisher: Uitgeverij Vanden Broele
Series Title: Burger, Bestuur & Beleid vol:6 issue:4 pages:388-396
ISSN: 1379-5732
Publication status: published
KU Leuven publication type: RE
Appears in Collections:Public Governance Institute

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.