ITEM METADATA RECORD
Title: Combinatie van verkeerslichten: cassatierechtspraak over het ene niet-geregelde geval
Authors: Simoens, Dries # ×
Issue Date: 2011
Publisher: Die Keure
Series Title: Tijdschrift van de Politierechters / Journal des Juges de Police issue:4 pages:162-173
Abstract: Artikel 61 Wegcode regelt alle combinaties van "samengestelde" verkeerslichten, behalve één: rechts een volgroen licht, links een licht met rode pijl verwijzend naar linkse richting. Volgens het Hof van Cassatie wijst deze compositie naar een verbod, links in te slaan. De auteur betwist deze these, zowel met tekst-technische argumenten als op grond van argumenten gehaald uit veiligheidsoverwegingen.
ISSN: 1782-9755
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Unit Labour and Social Security Law - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.