ITEM METADATA RECORD
Title: Meer welzijn op het werk. Een eigen kijk
Authors: Heselmans, Marc
Van Peteghem, Jan
Contributors: Hermans, Veerle
Issue Date: 2007
Publisher: Garant
Abstract: Veiligheid en de Gezondheid op het Werk (2007-2012) naar de nationale context. De diverse overheden en sociale partners zullen initiatieven moeten nemen die een reductie brengen van het aantal arbeidsongevallen en beroepsgebonden aandoeningen, en die een groter welbevinden bewerkstelligen van iedereen die in België aan het werk is.
Concreet komen aan bod: het bedrijfsintern overleg inzake het welzijn op het werk en de rol van de syndicale organisaties hierin, de toekomst van de interne en de externe preventiediensten, het belang van een betere monitoring op landelijk vlak, de behoefte aan een ontvetting van het huidige reglementaire kader, de mogelijke regionalisering van de arbeidsgeneeskunde in het perspectief van de komende schaarste aan bedrijfsartsen, de opleiding van zowel preventieadviseurs als toekomstige kaderleden, de specifieke welzijnsproblematiek in de kleinere en middelgrote ondernemingen, het heroriënteren van de inspectiediensten.
ISBN: 978-90-441-2210-7
Publication status: published
KU Leuven publication type: IBa
Appears in Collections:Research Group Work and Organisation
Applied Mechanics and Energy Conversion Section
Chemical Engineering - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.