ITEM METADATA RECORD
Title: De Vlaamse sociale huisvesting als model voor Nederland?
Authors: Winters, Sien # ×
Issue Date: 2011
Publisher: Universiteit Van Amsterdam, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Geografie en Planologie
Series Title: Rooilijn vol:44 issue:5 pages:370-373
Abstract: Het Nederlandse model van volkshuisvesting geniet in Vlaanderen grote belangstelling. De brede toegankelijkheid van de sector, de financiële zelfstandigheid van de corporaties en hun professionele organisatie hebben al menig sociaal geïnspireerde Vlaming doen dromen. In België werden in het verleden echter andere beleidskeuzes gemaakt, keuzes die tot op vandaag en nog lang in de toekomst de woningmarkt zullen blijven bepalen. Naar aanleiding van de Rooilijn Kenniskring 'Volkshuisvesting en corporaties door Vlaamse ogen' op 22 juni, zal in deze bijdrage de Vlaamse praktijk worden beschreven.
ISSN: 1380-2860
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group Welfare State and Housing
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
rooilijn.pdf Published 832KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.