ITEM METADATA RECORD
Title: Risicofactoren voor het ontwikkelen van een barrettslokdarm en kwaadaardige ontaarding. Zijn er preventieve maatregelen?
Authors: Prenen, Hans # ×
Issue Date: 2011
Publisher: Nederlandstalige Medische Faculteiten in België
Series Title: Tijdschrift voor Geneeskunde vol:67 issue:19 pages:907-910
Abstract: De incidentie van het slokdarmadenocarcinoom stijgt in de westerse wereld vlugger dan deze van andere tumoren. Gezien het paradigma dat een barrettslokdarm ontstaat ten gevolge van gastro-oesofageale reflux en dat ontaarding kan optreden tot een slokdarmadenocarcinoom, lijkt het zinvol om de risicofactoren voor het ontwikkelen van een barrettslokdarm en de ontaarding te bestuderen. Dit overzicht geeft de risicofactoren weer en mogelijke preventieve maatregelen die kunnen gebruikt worden om de incidentie van het slokdarmadenocarcinoom in de toekomst te kunnen terugdringen.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Translational Research in GastroIntestinal Disorders
Clinical Digestive Oncology (+)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.