ITEM METADATA RECORD
Title: Kijken naar cel- en gentherapie als „geneesmiddel” – Technische en juridische uitdagingen in ATMP-ontwikkeling
Authors: Stevens, Hilde ×
Verbeken, Gilbert
Verlinden, Michiel
Huys, Isabelle #
Issue Date: Nov-2011
Publisher: Nederlandstalige Medische Faculteiten in België
Series Title: Tijdschrift voor Geneeskunde vol:67 issue:22 pages:1105-1111
Abstract: Recente innovatieve doorbraken met geavanceerde cel- en gengebaseerde therapieën bieden hoop voor
diverse ziekten die slechts in beperkte mate of zelfs niet behandeld kunnen worden met conventionele
geneesmiddelen of biologische producten. Enkele celgebaseerde producten worden al een aantal decennia
met succes gebruikt in therapeutische context. Voor gentherapie melden studies een zeker potentieel voor
een effectieve langetermijnbehandeling van bepaalde monogenetische ziekten.
Hoewel de wetenschappelijke kennis van en de klinische interesse voor deze therapieën groeien, leiden
enkele negatieve resultaten, o.a. in verband met het risico op tumorvorming, tot bezorgdheid. Een nauwgezette
opvolging van veiligheid en doeltreffendheid in deze therapieën is noodzakelijk. De complexiteit, plasticiteit
en kwetsbaarheid van cel- en gengebaseerde producten zorgen echter dat een exacte beschrijving van
die therapieën moeilijk is, met directe gevolgen voor de definiëring van de veiligheid en de doeltreffendheid,
alsook voor de juridische mogelijkheden tot bescherming van de daarin gebruikte producten.
ISSN: 0371-683X
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Centre for Pharmaceutical Care and Pharmaco-economics (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Tijdschrift geneeskunde_ATMP.pdfMain article Published 72KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.