ITEM METADATA RECORD
Title: Drop-out bij de behandelng van kinderen met overgewicht
Authors: Jeannin, Rozemarijn ×
Braet, Caroline
Mels, Saskia
Moens, Ellen
Van Winckel, Myriam #
Issue Date: 2010
Publisher: Uitgeverij Acco
Series Title: Tijdschrift Klinische Psychologie vol:40 pages:272-283
Abstract: Probleemstelling. De behandeling van overgewicht bij kinderen kampt met problemen zoals vroegtijdig stoppen. Deze pilootstudie exploreert de redenen die gezinnen zelf aangeven om een behandeling te stoppen, gebaseerd op het ‘Barrières tot Behandeling’ model van Kazdin en collega’s (1997) en onderliggende mechanismen voorgesteld door Garcia en Weisz (2002). Methode. Kind- en gezinskarakteristieken werden verzameld van 72 gezinnen die behandeling zochten voor een kind met overgewicht, 47 van hen vulden ook na afloop vragenlijsten in m.b.t. waargenomen barrières. Resultaten. Barrièrescores verschilden weinig tussen gezinnen die de behandeling afwerkten en gezinnen die uitvielen. Kinderen die vroegtijdig stopten, waren ouder, hadden meer overgewicht, en vertoonden meer gewichtsverlies. Deze gezinnen ervaarden de behandeling als minder noodzakelijk. Gezinnen met een lage SES raporteerden meer problemen van praktische aard die het volgen van een behandeling bemoeilijkten. Discussie. Hindernissen in de motivatie worden besproken. Verder betekent voor sommige jongeren het stopzetten van een behandeling niet noodzakelijk een falen van de therapie.
ISSN: 1378-8647
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.