ITEM METADATA RECORD
Title: NGOs en het bedrijfsleven
Authors: Aarnoudse, Renske
Van Ongevalle, Jan
Issue Date: 26-Feb-2010
Publisher: HIVA-KU Leuven
Abstract: De vraag die hier onderzocht wordt is niet of NGOs en het bedrijfsleven toenadering moeten zoeken maar vooral hoe dat moet gebeuren. Waar zitten de valkuilen, en hoe moeten die ontweken worden? Dit is een overzicht opgesteld vanuit het perspectief van de NGO, gebaseerd op de ervaringen van verschillende organisaties. Als eerst wordt er kort ingegaan op de oorsprong van dit fenomeen, waarna de ervaringen van NGOs aan het licht worden gebracht. Daarop volgend worden de uitdagingen uitgelicht met de daarbij behorende adviezen. Uiteindelijk zal er een conclusie worden gepresenteerd.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Research Group Sustainable Development

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
NGOs_en_het_bedrijfsleven26Feb10.pdf Published 171KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.