ITEM METADATA RECORD
Title: Recente ontwikkelingen in het octrooirecht
Authors: Van Overwalle, Geertrui
van Zimmeren, Esther
Issue Date: 2011
Publisher: Die Keure
Series Title: Themis. School voor postacademische juridische vorming vol:66
Host Document: Intellectuele Rechten pages:53-75
Conference: Themis
Abstract: Deze bijdrage verschaft een analyse van de recente ontwikkelingen op materieel, procedureel, institutioneel en sociaal-economisch vlak in het Europees en Belgisch octrooirecht. Allereerst het institutionele luik: in de voorbije jaren zijn verschillende fundamentele stappen ondernomen om de Europese institutionele octrooiarchitectuur te verbeteren. Met de name de recente ontwikkelingen betreffende het Europese eenheidsoctrooi en de voorstellen voor een Europees octrooigerecht worden hier in detail belicht. Daarna wordt ingezoomd op de procedurele en inhoudelijke aspecten van het octrooirecht. Een mijlpaal in dit verband was de ondertekening van het internationale Verdrag inzake Octrooirecht. Een tweede verwezenlijking was de inwerkingtreding van het verdrag tot herziening van het Europees Octrooiverdrag (EOV), het zogenaamde EOV 2000. Thans nadert de omzetting van beide verdragen in het Belgisch octrooirecht haar eindpunt. In de marge van deze institutionele en wetgevende initiatieven, werden in de voorbije jaren ook een aantal spraakmakende rechterlijke beslissingen geveld die het materiële recht updaten en bijwerken. Tot slot besteden we aandacht aan nieuwe sociaal-economische tendenzen, zoals het fenomeen van de zogenaamde “open innovatie”.
ISBN: 978-90-4861-236-9
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Research Unit KU Leuven Centre for IT & IP Law (CiTiP)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.