ITEM METADATA RECORD
Title: PV- panelen: de oplossing voor nul-energiegebouwen?
Authors: Saelens, Dirk ×
Baetens, Ruben
De Coninck, Roel
Van Roy, Juan
Verbruggen, Bart
Helsen, Lieve
Driesen, Johan #
Issue Date: Dec-2011
Publisher: Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging
Series Title: Het Ingenieursblad vol:80 issue:6 pages:48-53
Abstract: Recente Europese wetgeving legt aan de EU-lidstaten op om tegen 2020 enkel nog ‘bijna nul-energie’ gebouwen te bouwen. Het massaal inzetten van PV-panelen wordt hierbij vaak als de oplossing gezien. Er is echter een probleem van gelijktijdigheid: de geproduceerde elektriciteit wordt niet onmiddellijk gebruikt waardoor elektriciteit in het elektriciteitsnet geïnjecteerd wordt en het net als virtuele opslag dient. Hierdoor kan het net overbelast raken met als gevolg een onderbenutting van de PV- productiecapaciteit.
ISSN: 0020-1235
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Building Physics Section
Applied Mechanics and Energy Conversion Section
ESAT - ELECTA, Electrical Energy Computer Architectures
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.