ITEM METADATA RECORD
Title: Vrijheid, determinisme en de integriteit van het manifeste wereldbeeld
Authors: Buekens, Filip # ×
Issue Date: Jan-2010
Publisher: Peeters Publishers
Series Title: Ethische Perspectieven: Nieuwsbrief van het Overlegcentrum voor Ethiek vol:20 issue:3 pages:251-262
Abstract: In deze korte bijdrage wil ik laten zien dat de compatibilistische opvatting van vrijheid en determinisme in feite een specifiek geval is van een meer algemene stelling: de integriteit van het manifeste zelfbeeld is compatibel met het beeld dat wetenschap van de wereld creëert, en met name een wetenschappelijk beeld van de instaatstellende voorwaarden van ons manifeste wereldbeeld. Sterker nog: in welbepaald opzicht moet zulk onderzoek zelfs de globale integriteit van dat manifeste (zelf)beeld veronderstellen om tot reële wetenschappelijke inzichten te komen. Die conclusie lijkt paradoxaal, maar is het niet.
ISSN: 0778-6069
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Centre for Logic and Analytical Philosophy
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.