ITEM METADATA RECORD
Title: Test je rijk: genoctrooien en gezondheid
Authors: Van Overwalle, Geertrui ×
Schellekens, Maurice #
Issue Date: 2011
Series Title: Ars Aequi: Juridisch Studentenblad vol:59 pages:519-525
Abstract: In deze bijdrage wordt ingegaan op een onderwerp dat het afgelopen jaar nadrukkelijker op de voorgrond is getreden dan voordien al het geval was: de relatie tussen octrooien op menselijk DNA en genetische diagnostiek. Voor wat betreft diagnostische toepassingen van menselijk DNA bestaat al langer een vermoeden dat het gebruik dat van genoctrooien wordt gemaakt ‘over the top’ is. Onderzocht wordt hoe met deze hinderlijke gevolgen van octrooien op de toegang tot gezondheidszorg kan worden omgegaan.
ISSN: 0004-2870
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Unit KU Leuven Centre for IT & IP Law (CiTiP)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.