ITEM METADATA RECORD
Title: Noot onder Antwerpen 2 maart 2006: [Minderheidsvordering, nietigverklaring van besluiten en andere actiemogelijkheden bij verkoop van het enig actief door de raad van bestuur]
Authors: Clottens, Carl # ×
Issue Date: 2007
Series Title: Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap issue:3 pages:197-198
ISSN: 0775-3969
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Jan Ronse Institute for Company and Financial Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.