ITEM METADATA RECORD
Title: Heineken moet regels overgang onderneming respecteren
Authors: De Groof, Sarah # ×
Issue Date: 10-Nov-2010
Publisher: Kluwer Rechtswetenschappen
Series Title: De Juristenkrant issue:217 pages:4-4
Abstract: Kopje: Bij een overgang van onderneming worden de werknemers van de overgedragen onderneming beschermd. De constructie waarbij het concern Heineken zijn personeel in een personeels-BV had ondergebracht om die te detacheren naar werkmaatschappijen van de groep, verandert volgens het Hof van Justitie niets aan die bescherming.
ISSN: 1374-3538
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Institute for Labour Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.