ITEM METADATA RECORD
Title: Witwassen in België van illegale vermogensvoordelen gehaald uit een buitenlands basismisdrijf na de wet van 10 mei 2007 houdende diverse maatregelen inzake heling en inbeslagneming en het arrest C-367/05 van het Hof van Justitie
Authors: Waeterinckx, Patrick ×
De Schepper, Kristel #
Issue Date: 2008
Publisher: Larcier
Series Title: Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent issue:1 pages:43-58
ISSN: 1781-8079
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute of Criminal Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.