ITEM METADATA RECORD
Title: De grootste misdadigers eindelijk op de beklaagdenbank
Other Titles: Verslag van drie lezingen in verband met internationaal strafrecht aan de Universiteit Gent, Balie van Antwerpen en Vrije Universiteit Brussel.
Authors: Vandebroek, Eef # ×
Issue Date: 2011
Publisher: Maklu
Series Title: Panopticon: Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie en Forensisch Welzijnswerk issue:6 pages:48-55
Abstract: Deze bijdrage brengt verslag uit van een aantal recente ontwikkelingen in het internationaal strafrecht. Hierbij komen de verhulde neveneffecten van de verwoede strijd tegen het terrorisme, de ervaringen van praktijkbeoefenaars uit de internationale straftribunalen en de recente ontwikkeling en toename van state-corporate crime aan bod.
ISSN: 0771-1409
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute of Criminal Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.