ITEM METADATA RECORD
Title: Recensie: Luigi Corrias, The Passivity of Law
Authors: Feyen, Stef
Issue Date: 2013
Publisher: Boom Juridische Uitgevers
Series Title: Rechtsfilosofie en Rechtstheorie
Abstract: In deze boekbespreking onderwerpt de auteur het doctoraatsproefschrift van Luigi Corrias aan een grondige evaluatie. Het proefschrift van Corrias behandelt de vraag hoe wij best de 'kruipende bevoegdheden' (competence creep) in de Europese Unie kunnen begrijpen en valt daarbij in de eerste plaats terug op de filosofie van Merleau-Ponty (en ook op Wittgenstein). Na een korte beschrijving van de stellingen in dit proefschrift, onderzoekt de auteur in welke mate de overwegingen van voornoemde filosofen uitleggende kracht bezitten ten aanzien van het juridisch probleem dat de auteur tracht te onderzoeken. Hij concludeert dat de evaluatie van het proefschrift afhangt van de ambitie die Corrias koesterde bij het redigeren van zijn proefschrift: Corrias voegt alleszins een nieuwe dimensie toe aan het debat, maar het blijft daarbij nog steeds de vraag of Corrias voldoende rekening heeft gehouden met de overgang van het filosofische discours naar het (meta-)juridische discours.
ISSN: 1875-2306
Publication status: accepted
KU Leuven publication type: RE
Appears in Collections:Institute for Constitutional Law

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.