ITEM METADATA RECORD
Title: Spreken, zwijgen of liegen... U kiest maar! Of toch niet?! : Welke verplichtingen brengt de goede trouw met zich mee voor werkgever en kandidaat-werknemer in de precontractuele fase van de arbeidsovereenkomst, en wanneer krijgen zij het deksel van de wilsgebreken op hun neus?
Authors: Dewitte, Elien # ×
Issue Date: 2011
Publisher: Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Rechtsgeleerdheid
Series Title: Jura Falconis vol:47 issue:2 pages:285-328
ISSN: 0775-2709
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Faculty of Law, Campus Kulak Kortrijk – miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.