ITEM METADATA RECORD
Title: Opvoedingsondersteuning. Iedereen mee met Triple P
Authors: Lambeir, Bert *
Ramaekers, Stefan * # ×
Issue Date: 2011
Publisher: Pluralistisch Overleg Welzijnswerk
Series Title: Alert: Tijdschrift voor Sociaal Werk en Politiek issue:4 pages:38-46
Abstract: Deze bijdrage is geen primeur inzake publicaties over opvoeding en opvoedingsondersteuning. Integendeel, vandaag is het al opvoedingsondersteuning wat de klok slaat. Ook één van ons beiden schreef er voor dit tijdschrift al een bijdrage over (Ramaekers, 2009). Waarom dan opnieuw dit register openen? Omdat er geen enkele reden is om het huidige spreken over opvoeding minder verontrustend te noemen dan voorheen. De opgang van het Triple P programma versterkt die verontrusting. We willen daarom enkele van de commentaren van toen wat scherper stellen op basis van de grote opgang en populariteit van dit initiatief. Begin dit jaar werd de bedenker van Triple P, de Australische professor Matt Sanders, met grote trom naar Antwerpen gehaald om over zijn programma te spreken. Niemand minder dan prinses Mathilde opende het congres. Geen betere manier om het belang van Triple P te onderstrepen. Voor ons is het alleen niet zo duidelijk over welk belang dat nu precies gaat, al zijn er redenen om aan te nemen dat pedagogische argumenten ondergeschikt zijn aan politieke en economische. ‘Iedereen mee met Triple P’: het is een wens, een dogma en een feit. En laat nu elk van die drie dingen problematisch zijn, zoals we hieronder hopen duidelijk te maken.
ISSN: 1377-5537
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT-p
Appears in Collections:Education, Culture and Society
* (joint) first author
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.