ITEM METADATA RECORD
Title: Evaluatie en actualisatie van de IDF-neerslagstatistieken te Ukkel
Authors: Willems, Patrick # ×
Issue Date: Dec-2011
Publisher: HoLaPress Communicatie bv
Series Title: WT-afvalwater vol:6 pages:341-352
Abstract: De Vlaamse neerslagstatistieken en bijhorende ontwerpneerslag voor rioleringstoepassingen werden herzien op basis van de meest recente neerslaggegevens te Ukkel. De huidige IDF-verbanden, zoals opgenomen in de Vlaamse Code van Goede Praktijk voor het Ontwerp van Rioleringssystemen, werden in 1996 opgemaakt. Ze hielden geen rekening met de afhankelijkheid in het voorkomen van neerslagextremen over multidecadale tijdschalen. Ook hielden ze geen rekening met de recente stijging in de neerslagextremen t.g.v. de klimaatopwarming. In een vergelijking van de IDF-neerslagstatistieken met de neerslagmetingen van het KMI te Ukkel t.e.m. 2007 worden systematische verschillen vastgesteld. Dit artikel bespreekt deze analyse en beschrijft de aanpassingen aan de huidige ontwerpwaarden.

---

The Flemish rainfall statistics and related design storms for sewer system applications have been revised based on the most recent rainfall series available at Uccle (near Brussels). The rainfall intensity-duration-frequency (IDF) relationships, used in the current design practice in Flanders, date from 1996. They did not account for the temporal correlation in the occurence of rainfall extremes over multidecadal time scales. They neither took the recent changes in rainfall extremes due to global warming into account. This paper reports on the revision of the IDF relationships and design storms based on the unique time series of 10-minutes rainfall intensities at Uccle till the end of 2007.
ISSN: 1879-8780
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Hydraulics Section
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
WT-Afvalwater_IDF 2011.pdfpdf article Published 1125KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.