ITEM METADATA RECORD
Title: Werk & Welzijn verankerd. Krachtgerichte, integrale trajectbegeleiding voor werkzoekenden in armoede
Authors: Sannen, Leen
Driessens, Kristel
Verboven, Ann
Issue Date: 2011
Publisher: VDAB
Abstract: Dit handboek is het resultaat van een boeiend pilootproject dat in de loop van 2009-2010 plaatsvond in Antwerpen. VDAB Antwerpen en CAW Metropool gingen de uitdaging aan om werkzoekenden in armoede op een integrale en krachtgerichte manier te begeleiden naar de arbeidsmarkt. De bevindingen werden gebundeld in een handboek en een onderzoeksrapport.

Voorliggende publicatie, evenals het bijhorende onderzoeksrapport, wenst de lezer bruikbare inzichten en tips te geven om binnen de eigen organisatie met mensen in armoede - of een andere meervoudige problematiek - op weg te gaan. Ook beleidsmensen en andere onderzoekers kunnen hierdoor geïnspireerd worden om zich op een krachtgerichte en integrale manier in te (blijven) zetten voor diegenen voor wie de weg naar de arbeidsmarkt doorgaans geen rechte lijn is.
ISBN: 978-90-77713-76-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Poverty, Social Integration and Migration (-)

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Handboek krachtgerichte arbeidstrajectbegeleiding.pdf Published 2945KbAdobe PDFView/Open

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.