ITEM METADATA RECORD
Title: De Europese Unie in de media: een nobele onbekende
Authors: De Smedt, Julie ×
Hooghe, Marc
Walgrave, Stefan #
Issue Date: 2011
Publisher: Nederlandsch Genootschap voor Internationale Zaken
Series Title: Internationale Spectator: Tijdschrift voor Internationale Politiek vol:65 issue:11 pages:598-601
Abstract: De Europese Unie (EU) heeft de afgelopen decennia haar pakket bevoegdheden gevoelig uitgebreid. Een aantal studies tonen aan dat maar liefst 70% van alle wetgeving in de lidstaten afkomstig is van het Europese beleidsniveau. Het Verdrag van Lissabon dat sinds december 2009 van kracht is, heeft nog voor een verdere verdieping in de EU gezorgd. De huidige financiële crisis en de moeilijkheden in de eurozone leiden ook tot bijkomende macht en bevoegdheden voor het Europese niveau, waarbij vooral de Europese Raad macht naar zich toetrekt. Tegelijk zien we echter dat in veel landen, waaronder Nederland, het euroscepticisme onder de bevolking toeneemt. Die toenemende vijandigheid wordt vaak in verband gebracht met een gebrek aan kennis: de media berichten nauwelijks over wat er gebeurt in de Europese Unie. In dit artikel bekijken we de manier waarop de twee grootste televisiestations in Vlaanderen (VRT en VTM) tussen 2003 en 2010 aandacht hebben geschonken aan de Europese Unie. Conclusie: zelfs in België blijft Europa een ver-van-mijn-bedshow.
ISSN: 0020-9317
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Centre for Political Research
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Europa in de media.pdffull article Published 489KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.