ITEM METADATA RECORD
Title: De werknemer in de openbare sector, partner in de modernisering?
Authors: Ver Heyen, Wendy
Cortebeeck, Veerle
Van Gyes, Guy # ×
Issue Date: 2001
Publisher: Acco
Series Title: Over.werk. Tijdschrift van het Steunpunt WSE vol:11 issue:1-2 pages:166-168
Abstract: De laatste jaren hebben de aanhoudende besparingsdrang, het groeiende politieke geloof dat veel overheid leidt tot verspilling of inefficiëntie en de toenemende vraag van de burger naar meer kwalitatieve openbare diensten aanzet gegeven tot grootschalige overheidshervormingen binnen verschillende Westerse landen. ‘Herstructureren’ is dus misschien nog meer dan in de bedrijfswereld een populaire bezigheid geworden in de publieke sector. In België heeft onze jongste regering dit moderniseren tot één van haar hoofdobjectieven gemaakt. In onze studie komt het Belgische overheidspersoneel dat wordt geconfronteerd met deze moderniseringsdrang aan bod.
ISSN: 1379-7034
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group Work and Organisation
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
1-2-2001-De werknemer in de openbare sector partner in de modernisering.pdf Published 127KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.