ITEM METADATA RECORD
Title: Can class still unite? Klasse en vakbond
Authors: Van Gyes, Guy # ×
Issue Date: 2001
Publisher: Acco
Series Title: Over.werk. Tijdschrift van het Steunpunt WSE vol:11 issue:4 pages:120-122
Abstract: Het boek is het resultaat van een Europese conferentie, gehouden in ‘98, waar zowel academici als vakbondsvertegenwoordigers aanwezig waren. De inspiratie voor deze conferentie kwam vanuit twee veronderstellingen: (1) in academische kringen wordt getwijfeld over de blijvende kracht van het sociaal economische klasse-begrip als analytisch instrument, (2) de vakbond heeft dit klasse-principe steeds gehanteerd om werknemers te verdedigen en te verenigen. De conferentie maakte duidelijk dat zowel bij academici als syndicalisten twijfels leven over de blijvende aantrekkelijkheid van klasse-bepaalde organisaties voor de gedifferentieerde werknemersgroep van vandaag. De wetenschappelijke bijdragen tot het boek nemen deze twijfels niet weg. Ze dragen evenwel materiaal aan om de discussie over de toekomst van het Europese syndicalisme en de plaats van het klasse-discours in dit debat te stofferen. Ondanks de moeilijkheden van de vakbonden om nieuwe of andere werknemersgroepen te mobiliseren en te verenigen, stellen een groot aantal van de bijdragen in het boek dat ‘class can still unite’ als de vakbond zijn strategie en organisatie in de juiste richting vernieuwt. We vatten de verschillende bijdragen kort samen.
ISSN: 1379-7034
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group Work and Organisation
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
4-2001-Can class still unite. Klasse en vakbond.pdf Published 153KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.