ITEM METADATA RECORD
Title: Een onvolledige strijd
Authors: Van Gyes, Guy # ×
Issue Date: 2002
Publisher: Acco
Series Title: Over.werk. Tijdschrift van het Steunpunt WSE vol:12 issue:1-2 pages:167-170
Abstract: In deze studie is getracht een cijfermatig beeld te schetsen van de sociale verkiezingen door een vergelijking te maken van de vier laatste kiesmomenten (1987, 1991, 1995 en 2000). Gewoonlijk worden de resultaten van sociale verkiezingen vooral besproken in winst en verlies voor de vakbonden. In de voorliggende analyse is de klemtoon gelegd op het democratievraagstuk: wie kan hoe deelnemen aan de verkiezingen?1 Het geschetste beeld is gebaseerd op de bestanden die het Federale Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid opmaakt over deze verkiezingen. We vatten de voornaamste conclusies van de studie samen.
ISSN: 1379-7034
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group Work and Organisation
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
1-2-2002-Een onvolledige strijd.pdf Published 132KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.