ITEM METADATA RECORD
Title: Typologie van de Visie-lezer
Authors: Van Gyes, Guy ×
Marx, Steven #
Issue Date: 2002
Publisher: VZW Vormingscentrum ter Munk
Series Title: De Gids op Maatschappelijk Gebied vol:93 issue:8 pages:29-34
Abstract: Recentelijk heeft het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA) voor de zevende keer het Visie-lezersonderzoek uitgevoerd. In deze bijdrage schetsen we enerzijds het algemeen beeld over de Visie-lezer dat uit deze enquête naar voren komt. Anderzijds besteden we bijzondere aandacht aan een typologie van de Visie-lezer, die is samengesteld op basis van de onderzoeksresultaten.
ISSN: 0378-4657
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT-p
Appears in Collections:Research Group Work and Organisation
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Typologie van de Visie-lezer - Guy Van Gyes Steven Marx (oktober 02).pdf Published 56KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.