ITEM METADATA RECORD
Title: Met respect onderzocht: een Europese professionele en ethische code voor socio-economisch onderzoek
Authors: Schryvers, Ellen
Van Gyes, Guy ×
Vandenbrande, Tom #
Issue Date: 2003
Publisher: Acco
Series Title: Over.werk. Tijdschrift van het Steunpunt WSE vol:13 issue:4 pages:210-214
Abstract: In het kader van een onderzoeksproject binnen het Europese vijfde kaderprogramma werd een professionele en ethische code voor Europees socio-economisch onderzoek ontwikkeld. De belangrijkste doelstellingen zijn erop gericht bij te dragen aan: (1) de ontwikkeling van gemeenschappelijke Europese normen en maatstaven voor socio-economisch onderzoek, (2) de ontwikkeling van normen voor multinationaal en multidisciplinair onderzoek, (3) de ruimere ethische en professionele debatten binnen de socio-economische onderzoeksgemeenschap en (4) het aanleveren van goede praktijkvoorbeelden in socio-economisch onderzoek voor de gebruikers van onderzoek.
ISSN: 1379-7034
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group Work and Organisation
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
4-2003-Met respect onderzocht.pdf Published 175KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.