ITEM METADATA RECORD
Title: GDI in Vlaanderen anno 2011: weinig beweging
Authors: Vanden Broucke, Sam ×
Crompvoets, Joep #
Issue Date: Sep-2011
Publisher: VBK Editorial Management BV
Series Title: Geoplatform vol:6 issue:3 pages:34-37
Abstract: Het SPATIALIST-team organiseerde in 2008 een eerste online enquête. Sindsdien zijn door de Vlaamse overheid echter al heel wat inspanningen geleverd om de toegang, het gebruik en de uitwisseling van geografische informatie in Vlaanderen vlotter te doen verlopen. Met een recente eindmeting wil SPATIALIST de impact van deze inspanningen in kaart brengen. Uit de eerste resultaten blijkt echter dat er relatief weinig veranderd is ten opzichte van de situatie drie jaar geleden.
ISSN: 1872-5953
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT-p
Appears in Collections:Public Governance Institute
Division of Geography & Tourism
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.