ITEM METADATA RECORD
Title: Innovatie? Werkgevers en werknemers kunnen er samen werk van maken
Authors: Van Gyes, Guy # ×
Issue Date: 2003
Publisher: Acco
Series Title: Over.werk. Tijdschrift van het Steunpunt WSE vol:13 issue:4 pages:215-217
Abstract: Het opzet van de studie was de impact van arbeidsverhoudingen op innovatie na te gaan. Op basis van literatuuronderzoek en met het Europese actieplan voor innovatie als beleidskader, wordt in het rapport nagegaan hoe vanuit de verschillende niveau’s in het arbeidsverhoudingensysteem kan worden ingespeeld op de innovatiekracht van de ondernemingen. Originele praktijken vanuit verschillende EU-landen worden ter illustratie beschreven. De studie werd gefinancierd door het ‘Innovation and participation of SMEs’ programma, dat een onderdeel is van het EU vijfde kaderprogramma en dat wordt gecoördineerd door DG Enterprise van de Europese Commissie.
ISSN: 1379-7034
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group Work and Organisation
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.