ITEM METADATA RECORD
Title: Persberichtgeving over jongerengeweld : schaven aan een vertekend beeld over vertekening
Authors: Adriaenssen, An ×
De Cock, Rozane #
Issue Date: Oct-2011
Publisher: Maklu
Series Title: Panopticon: Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie en Forensisch Welzijnswerk vol:32 issue:5 pages:10-32
Abstract: Criminaliteitsverslaggeving biedt het publiek interpretatiekaders aan. Zeker wanneer mensen geen persoonlijke ervaring hebben met een thema als jongerengeweld, zijn ze hoofdzakelijk aangewezen op media als informatiebron. Buitenlandse onderzoeken rapporteren een overrepresentatie van jongerengeweld in de media en spreken van een vertekend, onrealistisch beeld. Onderzoek naar dit specifiek segment van persverslaggeving in vergelijking met berichtgeving over algemene jeugdcriminaliteit ontbrak nog in Vlaanderen. Aan de hand van een kwantitatieve inhoudsanalyse van 3889 artikels in Vlaamse kranten gingen we na hoeveel persaandacht uitgaat naar het thema jongerengeweld en op welke manier deze berichten geframed worden. Bovendien onderzochten we in welke mate de pers de regels omtrent het vrijwaren van de privacy van jongeren naleeft en of ze een betrouwbaar beeld schetst van het aandeel jongerengeweld in de samenleving. Onze resultaten tonen aan dat de Vlaamse pers geen buitenproportioneel aantal artikels besteedt aan dit topic in vergelijking met het totale nieuwsaanbod in kranten. Het precieze beeld van vertekening dient bijgeschaafd: het gaat immers meer om de manier van berichtgeving over jongerengeweld dan om een overdreven aandeel in het totaal aanbod. Ondanks stelden we vast dat artikels over gemiddeld twee keer groter zijn en vaker vergezeld zijn van foto's dan andere artikels over criminaliteit en dat moord gepleegd door jongeren overgerepresenteerd wordt in kranten. Omgekeerd kent het aantal berichten over slagen verwondingen een onderrepresentatie in vergelijking met de cijfers uit de beschikbare criminaliteitsstatistieken.
ISSN: 0771-1409
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute for Media Studies
Leuven Institute of Criminology (LINC)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.