ITEM METADATA RECORD
Title: Winst als wapen in de armoedestrijd
Authors: Colen, Liesbeth ×
Vandeplas, Anneleen #
Issue Date: 2011
Publisher: Academische Stichting Leuven
Series Title: Karakter: Tijdschrift van Wetenschap vol:35 pages:6-8
Abstract: Om de armoede in de wereld te bestrijden is er dringend nood aan nieuwe en creatieve benaderingen. De discussie over hoe ontwikkelingshulp het best wordt georganiseerd, woedt hevig. Een controversieel standpunt wordt ingenomen door C.K. Prahalad, die met zijn concept ‘bottom of pyramid marketing’ een totaal nieuwe aanpak voorstelt: de armen moeten samenwerken met het maatschappelijke middenveld, de overheden en grote bedrijven, met als doel winst te maken.
ISSN: 1379-0390
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:LICOS - Centre for Institutions and Economic Performance, Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.