ITEM METADATA RECORD
Title: Anders toeleiden naar werk
Authors: Van Dooren, Greet ×
Struyven, Ludo #
Issue Date: 2011
Publisher: Acco
Series Title: Over.werk. Tijdschrift van het Steunpunt WSE vol:21 issue:2 pages:14-19
Abstract: Ondanks de sluitende aanpak en de activeringsplicht voor de
meeste werkzoekenden glippen er toch werkzoekenden door de
mazen van het net omdat zij moeilijk te bereiken zijn door de VDAB. Zij zijn niet alleen moeilijk te bereiken, maar ook moeilijk in begeleiding te houden. In het beleidsjargon spreekt men van ‘moeilijk bereikbare’ werkzoekenden. Vaak worden ze ook gekenmerkt door meerdere achterstandsfactoren. Het zogenaamde
‘sluitende maatpak’ dat het beleid nu hoog in het vaandel voert, blijkt voor deze moeilijk bereikbare werkzoekenden niet goed te passen. Misschien omdat het nog te veel weg heeft van massaconfectie? Deze groep heeft bovendien nood aan meer dan een kleermaker alleen. Het is een groep die vaak ‘moeilijk of (nog) niet bemiddelbaar’ is vanwege de cumulatie van problemen op verschillende levensdomeinen. Het inzetten van de methodiek van het ‘vindplaatsgericht werken’ is een mogelijk spoor om deze moeilijk bereikbare werkzoekenden toe te leiden naar de diensten van de VDAB en uiteindelijk naar werk. Dit is een grote beleidsuitdaging omdat dit een diepgaande samenwerking vergt tussen de verschillende betrokken beleidsdomeinen. In opdracht van de VDAB en de beleidsgroep Werkwinkels Antwerpen, brachten we de bevindingen en lessen voor Antwerpen nader in kaart.
ISSN: 1379-7034
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group Education and Labour Market
Centre for Sociological Research
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
201304031643.pdf Published 500KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 




All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.