ITEM METADATA RECORD
Title: Naar (een herinvoering van) een eengemaakt privaatrechtelijk statuut van de makelaar ? Onderzoek naar de rechten en plichten in de verhouding tussen een makelaar en zijn opdrachtgever-consument.
Authors: Heeb, Christine
Issue Date: 25-Oct-2011
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Centre for Methodology of Law
Faculty of Law, Campus Kulak Kortrijk – miscellaneous
Research Unit Civil Law - miscellaneous
Institute for Notarial Law (-)

Files in This Item:
File Status SizeFormat
De makelaar.pdf Published 6031KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.