ITEM METADATA RECORD
Title: Van priemgetal tot digitale handtekening: handleiding voor de leraar
Authors: Decruyenaere, Fabien
Igodt, Paul
Rebry, Stijn
Issue Date: 11-Jan-2011
Abstract: Deze handleiding voor leerkrachten volgt dezelfde hoofdstuknummering als de bundel voor de leerlingen en heeft bij elk hoofdstuk ongeveer dezelfde structuur. Eerst een kort overzicht met didactische wenken: wat uitleg bij de opbouw van de tekst, een aanwijzing bij een oefening of
concept, ideeen voor een specifieke aanpak. Vervolgens staan er in principe oplossingen van alle oefeningen in de werktekst. Deze oefeningen zijn in principe allemaal in zekere zin noodzakelijk voor het begrip van de tekst. Waar relevant bevatten deze soms ook wat extra achtergrondinformatie die nuttig kan zijn voor de leerkracht. Een derde onderdeel van elk hoofdstuk lijst
extra oefeningen op die door de leerkracht naar believen kunnen worden aangewend. Deze extra oefeningen, hoewel vaak zeer interessant en uitdagend, verdiepen ongetwijfeld het inzicht en zullen wat meer vragen van de leerlingen, maar passen vermoedelijk niet (allemaal) in de voorziene tijd. Ze kunnen gebruikt worden of dienen als inspiratie voor toets of taak. Van deze extra oefeningen zijn momenteel (nog) geen oplossingen beschikbaar.
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Mathematics, Campus Kulak Kortrijk
Faculty of Science, Campus Kulak Kortrijk

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
JCleerkracht.pdfReport Published 683KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.