ITEM METADATA RECORD
Title: Kader voor opleiding, begeleiding en evaluatie van het LIO-traject. Succesfactoren voor stagescholen
Authors: Adriaenssen, Ann ×
De Fraine, Bieke #
Issue Date: 2011
Series Title: Impuls voor Onderwijsbegeleiding vol:42 issue:1 pages:31-38
Abstract: Voor heel wat scholen zijn LIO’s geen onbekenden meer. Een LIO is een ‘Leraar In Opleiding’, een beginnend leraar die zijn lesopdracht die hij op dat ogenblik vervult (LIO-baan), kan laten meetellen voor een deel van zijn lerarenopleiding. De LIO is dus zowel een gewone leerkracht, als een cursist/student in de lerarenopleiding. Het bijzondere is dat het lesgeven niet alleen werken is, maar ook leren (leerwerktraject). De leraar in opleiding wordt begeleid door zowel de LIO-begeleider van de opleidingsinstelling (CVO of universiteit) als door een mentor in de stageschool. Met dit artikel willen we de stagescholen een aantal nuttige inzichten en achtergronden aanbieden als ondersteuning voor LIO-trajecten. We richten onze aandacht voornamelijk op een aantal succesfactoren, die uitgewerkt werden in het kader van een School of Education (SoE) -project dat tot doel had een kader voor opleiding, begeleiding en evaluatie van de leraar in opleiding binnen de Specifieke lerarenopleiding (SLO) aan te reiken. Wat we als succesfactor zien, is wat verschillende betrokkenen (de opleidingsinstellingen, de mentoren en de leraar in opleiding) ervaren als een sterkte van het traject, zodat ze kiezen voor het traject. We bespreken in dit artikel enkel de succesfactoren die voor de stagescholen belangrijk kunnen zijn. Voor de andere verwijzen we graag naar de uitgewerkte leidraad (Adriaenssen, A. e.a. 2011), het resultaat van een samenwerkingsverband tussen drie centra voor volwassenenonderwijs en de Katholieke Universiteit Leuven. Als synthese formuleren we in dit artikel een aantal knelpunten en beleidsaanbevelingen.
ISSN: 1373-4318
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Education and Training
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
impuls_jg42-1_-_6_-_kader_voor_opleiding__begeleiding_en_evaluatie_van_het_lio-traject.pdf Published 84KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.