ITEM METADATA RECORD
Title: Sportevenementen ter ondersteuning van het belang van steden en regio's. Case: Belgische etappeplaatsen in de Ronde van Frankrijk
Authors: Peltijn, T ×
Vanneste, Dominique #
Issue Date: 2008
Series Title: De Aardrijkskunde: Driemaandelijks Tijdschrift van de Vereniging Leraars Aardrijkskunde vol:2008 pages:53-63
ISSN: 0435-382X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Division of Geography & Tourism
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.